Product

Product

Bij het product gaat het in essentie om de vraag wat de toegevoegde waarde is die je levert aan de klant van jouw klant. Daarmee bedoelen wij dat het in eerste instantie niet gaat om de vraag welke behoefte je oplost voor jouw klant. Belangrijker is de vraag of je weet welke toegevoegde waarde jouw klant levert aan zijn klanten en welke rol jouw product daarin speelt.

Als we naar product kijken dan doen we dat met vier verschillende brillen op: Business Model Canvas, UBR, Product Ontwikkeling en Imago.

Business Model Canvas

Het business model canvas is een mooie overzichtelijke manier om naar ons product en de markt te kijken. Hoe maken wij onze producten, voor wie, hoe organiseren wij onszelf, welk probleem voor de klant lossen we daarmee op en hoe gaan we geld verdienen. En dat alles in een model dat je in een uur kunt vullen en inzichten geeft. Je na een kwartaal opnieuw kunt vullen met voortschrijdend inzicht en dan nieuwe inzichten geeft.

marvin-ronsdorf-196913
shutterstock_696064291

UBR

Unique Buying Reasons zijn de vanuit de klant geredeneerde Unique Selling Points. Het gaat er wat ons betreft niet om wat wij zo gaaf en uniek aan ons product vinden, maar wat de klant ervan vindt. Wij zien in de praktijk dat er tussen de UBR’s en de USP’s behoorlijke verschillen zitten. Door meer vanuit de klant te redeneren, gaan we ons eigen (interne) werk ook meer vanuit de klant optiek bekijken.

Product Ontwikkeling

Als we overzicht hebben welke waarde we kunnen leveren aan klanten (en vooral hun klanten) dan komen we er bijna altijd achter dat we daar nog geen product (en/of dienst) voor hebben. Hoe gaan we dat dan organiseren? Wie is er verantwoordelijk? Hoeveel tijd gaan we ervoor vrijmaken? Volgen we de watervalmethode of gaan we voor een minimal viable product?

pexels-photo-123335
jakub-gorajek-173097

Imago

Onder imago verstaan we naast het publieke beeld van de organisatie, ook de visie/missie/purpose wat ons gewenste imago zou moeten zijn en de strategie om daar te komen. Hoe congruenter we een en ander in de praktijk brengen, des te sterker ons imago.