Framework

Framework

Het framework is het speelveld waarop wij mogen schitteren. Het zijn de randvoorwaarden die ons in staat stellen om het allerbeste uit onszelf en elkaar te halen. Een goed ontworpen framework helpt en ondersteunt ons als een geoliede machine. Een niet goed functionerend framework is minstens net zo effectief in het tegenhouden van de prestaties.

Bij framework kijken wij altijd naar purpose, objective & key results, besturing en proces.

Purpose

De purpose is de dieperliggende zingeving van organisaties. Het geeft antwoord en richting aan de vraaag waaartoe zijn wij als organisatie op aard. Uit steeds meer onderzoek blijkt dat organisaties met een goede en doorleefde purpose betere prestaties voor alle stakeholders leveren.

shutterstock_721706032
mhgnVuO

Objective & key results

Het doorleven van een purpose betekent onder andere het vertalen van de lange termijn droom in een kortere termijn doel: de objective. En het vervolgens doorvertalen van die objective in key results die we op korte termijn willen behalen. Op die manier weten we wat we morgen concreet willen doen om over een aantal jaar iets te kunnen bereiken.

Besturing

Het behalen van doelstellingen is de kern van een gezonde onderneming. Bij besturing kijken we naar de manier waarop wij het (bij)sturen op het behalen van de doelstelling organiseren. Het gaat hierbij   zowel om de logica van de besturing (klopt de cyclus plan do check act) als de manier van leidinggeven (klopt mijn aansturing bij de situatie).

SONY DSC
pexels-photo-417348

Organisatie

Bij organisatie gaat het over de manier waarop wij onze producten maken. Is dit effectief en efficiënt. Met andere woorden: maken we op tijd tegen de laagste kosten de hoogste kwaliteit. Wij kijken hierbij onder andere naar het proces, de rol & taakverdeling, organogram, beoordeling & beloningsstructuur en medewerkerstevredenheid.